Molekularna destilacijska aparatura i aparat isparivača s abrazivom