Banner
Centrifugalni ekstraktor
 • Centrifuga za eks...

  1. Dvanaestomjesečni dijelovi / jamstveni rok rada, svesrdna usluga u garanciji vremena.

  2. Potpuno automatiziran dizajn, lako utovarivanje i istovar materijala, rad s jednom osobom, lak i ušteda troškova rada.

  3. Izolacija...

 • Cbd centrifugalni...

  1. Napredna tehnologija dizajniranja za zaštitu od eksplozije, ekonomična i sigurna oprema za vađenje ulja cbd.

  2. Jednostavno ulaganje materijala | istovar može obaviti 1 osoba, osim uštede troškova rada.

  3....